De provincie Limburg heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van de Limburgse Molen. Dit is aanleiding geweest voor de Molenstichting Limburg om een herberekening en herinventarisatie van de Limburgse windmolenbiotopen te laten uitvoeren. Hierbij is gebruikgemaakt van meer nauwkeurige en veel recentere gegevens. Hierdoor konden meer gedetailleerde berekeningen worden gemaakt. 

Aansluitend op de nieuwe inventarisatie is ook gekeken naar de verschillen met de resultaten uit 2010. Het rapport concludeert: ‘Wanneer de inventarisaties van 2010 en 2015 worden vergeleken, valt op dat zeven molens een klasse beter zijn ingedeeld en vijftien molens slechter zijn ingedeeld. Van 22 molens is de beoordeling gelijk gebleven.’ Er zijn diverse factoren die de verschillen verklaren. Allereerst is, door de beschikbaarheid van betere data, de kans dat een hinderlijk object wordt waargenomen vergroot. Daarnaast is op sommige plaatsen nieuwbouw uitgevoerd. Bomen zijn vijf jaar lang gegroeid. Er zijn echter ook plaatsen waar bomen en/of bouwwerken zijn verwijderd. De opnamen in het veld door Monumentenwacht, en met name de foto’s vanaf de molens, laten de veranderingen in de verschillende biotopen overtuigend zien. 

Doel 

Het belangrijkste doel van het inventarisatieproject is dat molenbiotopen maximaal worden beschermd. Op plaatsen waar rond een molen nog voldoende open ruimte aanwezig is, moet dat zo blijven. Dat kan als gemeenten hiervoor bepalingen opnemen in hun bestemmingsplannen. De Provincie en de Limburgse Molenstichting kunnen de resultaten van de inventarisatie gebruiken om hier bij gemeenten op aan te dringen. 

Monumentenwacht Limburg blijft regelmatig onderzoek doen naar de (bouw)technische staat en de onderhoudsbehoefte van alle Limburgse molens en hun bijgebouwen. De Molenstichting Limburg en de Provincie Limburg gebruiken deze gegevens in combinatie met de informatie over de biotopen. Op basis hiervan worden beleid en maatregelen ontwikkeld voor de meerjarige instandhouding van het Limburgse molenbestand. 

Links 

Klik hier om het algemene rapport over de Limburgse windmolenbiotopen 2015 te downloaden (4 MB). 

Klik hier om de rapportage met de bevindingen per molen in 2015 te downloaden (100 MB). 

Klik hier om de vergelijkende rapportage met de bevindingen per molen in 2010 en 2015 te downloaden (250 MB). 

 

Bekijk hier de website van de molenbiotopen inventarisatie Limburg 2015.