Al vele mensen hebben zich aangemeld voor het Congres Molentoekomst wat op 3 juni wordt gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. Met name de workshops over Monumentale waarden en Vrijwilligers staan in de belangstelling. Ook de andere workshops lopen goed. 

Op het congres Molentoekomst geeft De Hollandsche Molen antwoord op de vraag hoe in de toekomst het behoud van onze molens er uit moet zien.

Daarvoor is intensief onderzoek gedaan op de gebieden van financiën en organisatie, monumentale waarden, nevenbestemming, molenomgeving, vrijwilligers en draagvlak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport Molentoekomst dat in de ochtend wordt aangeboden aan Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van OC&W. Na haar reactie op het rapport, houdt Jos Bazelmans, hoofd sector Kennis Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een lezing over de toekomst van het molenbehoud.

‘s-Middags worden vijf workshops over Molentoekomstthema’s gehouden waarin iedereen die dat wil aan de slag met de vele aanbevelingen, tips en handleidingen uit het rapport. Naast Monumentale waarden en Vrijwilligers zijn er workshops over Nevenbestemming, Draagvlak en uiteraard Financien en Organisatie.

Cultuurhistoricus Herman Pleij sluit het congres af met een lezing waarin hij op zijn eigen wijze  de noodzaak van het behoud van erfgoed belicht. Het bestuur van De Hollandsche Molen nodigt u van harte uit om op de borrel na afloop alvast een voorschot te nemen op de stappen richting de toekomst. 

Het congres Molentoekomst is niet alleen bedoeld voor molenaars, moleneigenaren en andere molenliefhebbers. Ook politici, bestuurders en vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties zijn van harte welkom. De Hollandsche Molen wil op 3 juni graag met iedereen in gesprek gaan die het erfgoed een warm hart toedraagt! Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Klik hier voor aanmelden, programma en routebeschrijving.