Beste vrienden van ’t Bakkes va Welte en van de Loorenhof.

Eindelijk is de kans op nachtvorst voorbij en kunnen we verder met het afbouwen van ons Bakkes. Voor de winter is er hard gewerkt om het bakkes winterklaar te krijgen en dat is gelukt en toen was het wachten op het voorjaar. In de winter hebben we niet stil gezeten maar hebben we alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn om de afbouw tot een succes te maken. Na de ijsheiligen (11 t/m 15 mei) zal begonnen worden met afwerken van de lemen vakwerk wanden en rond begin juni zal gestart worden met het bouwen van de lemen sjanse oven. 

Vanaf zaterdag 14 mei zal iedere 2e zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur aan en rond het Bakkes gewerkt worden en daar kun je natuurlijk bij zijn. Wij nodigen dan ook iedereen uit om mee te komen helpen of om te komen kijken hoe de bouw vordert. Zaterdag 14 mei treffen we voorbereidingen voor de bouw van de sjansesjop (takkenbossenopslag,) maken we sjansen en verwerken al het hout dat nu rond het bakkes ligt.

Zoals gezegd ben je ook van harte welkom als je alleen maar wilt kijken hoe een vakwerkhuis gebouwd wordt en om geïnformeerd te worden over de voortgang van ons Bakkes. (Ingang de Loorenhof aan de vijver door ijzeren poortje)

Vriendelijke groet en tot zaterdag,

Namens de werkgroep Bakkes va Welte, in de Loorenhof
Jo Klavora