Voor de molens in Limburg is er de Monulisaregeling. De provincie wil het behoud van Rijksmonumenten, zijnde gebouwen voor de openbare eredienst en molens, in Limburg ondersteunen voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken als aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

-          Het project dient het normaal onderhoud van/aan een monument te betreffen.
-          Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient door het Rijk subsidie te zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten.

De provinciale subsidie wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.

Looptijd regeling: tot 1 juni 2017

Meer informatie en aanmeldformulier is hier te vinden.

Subsidieregeling voor kleinschalig en landschappelijk erfgoed.
De provincie Limburg heeft € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalig erfgoed en landschappelijk erfgoed. Dit om een impuls te geven aan de verbindingen tussen vrijwilligers, jeugd, verhalen en landschap en erfgoed. Denk daarbij aan kapellen en kruisen, bakhuisjes, waterputten, poorten en groeves maar ook aan oude knotbomen, historische lanen, mooie graftcomplexen of houtwalsystemen, bluspoelen, historische tuinen enzovoorts. Al die kleine karakteristieke elementen die Limburg zo bijzonder maken.

Dit stimuleringsgeld is ook een kans voor moleneigenaren, molenstichtingen. De voorwaarden en het aanmeldformulier staan op de website van het IKL.

Looptijd regeling: tot 1 april 2017