Ben je begaan met de Limburgse molens en wil je ons graag steunen? Dat kan door donateur te worden! Met jou bijdrage kunnen wij ons werk voortzetten, en bovendien zullen we je elk jaar twee keer voorzien van ons eigen tijdschrift 'De Molen'. 

De Molenstichting Limburg wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de Limburgse wind- en watermolens. Twee keer per jaar verschijnt een nieuwe uitgave van 'De Molen', met nieuws over molendagen, diverse planontwikkelingen rondom molens, restauratie en onderhoudsnieuws, behoud en verbetering van biotopen en het ondersteunen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Limburg.

De Molenstichting Limburg is actief betrokken bij alles wat de Limburgse molens aangaat.

Er zijn nauwe contacten met vele relaties in de molenwereld zoals gemeenten, waterschappen, aannemers en architecten. Advies en overleg spelen daarbij een belangrijke rol. Steeds staat daarbij het behoud van onze Limburgse molens voorop.

Om dat werk te kunnen blijven doen is het belangrijk dat iedereen die actief én passief begaan is met Limburgse molens de Molenstichting Limburg steunt. U kunt dat doen door donateur te worden. Kosten voor het donateurschap zijn slechts € 15,00 (meer mag uiteraard ook) per jaar.

Als u nu donateur wordt en geld overmaakt op IBAN NL56INGB0002453500 onder vermelding van uw naam en adres, zorgen wij dat u tweemaal per jaar 'De Molen' ontvangt. Bovendien bent u ervan verzekerd, dat de Molenstichting haar werk onverminderd voort kan zetten. Mede dankzij uw donatie ontvangen de enthousiaste Limburgse ‘mulders’ directe financiële ondersteuning voor ondermeer hun ‘mulders- opleiding’. En ook de gezamenlijke website van de Limburgse Molenstichting en het Gilde brengt dankzij uw hulp voor iedereen dagelijks Limburgs molennieuws.

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de molens van Limburg!

Molenstichting Limburg