Tijdens de najaarsexamens van de Vereniging De Hollandsche Molen op 7 oktober 2016 zijn alle drie de kandidaten uit Limburg geslaagd. De examens werden gehouden op molen de Grauwe Beer te Beesel. Het was een mooie dag voor zowel de kandidaten, de leden van de examencommissie als ook de aanwezige molenaar en gastvrouw.

Mark Joosten, Koen Goorman en Hay Claessen: hartelijk gefeliciteerd en veel draai- en maalplezier!