Op 5 juli, na een examendag op de Boezemmolen nummer 6 te Haastrecht is Jo Meessen benoemd tot erelid. Hij was hierdoor totaal verrast en met stomheid geslagen. Voorzitter Erik Kopp overhandigde het bijbehorende certificaat en spelde bij hem de 'zilveren rijn' op.
 
Zijn grote verdiensten voor het Gilde van Molenaars als instructeur en examinator voor wind- en watermolenaars. In oktober 1975 behaalde hij het getuigschrift windmolenaar. Zijn ervaring, kennis en kunde over wind- en watermolens draagt hij met passie over op anderen.
 
 
 
In dat kader is hij al jarenlang instructeur en examinator voor de wind- en watermolenaars opleiding. Hij stond aan de basis voor de opleiding tot watermolenaar. Illustratief daarin was zijn voorzitterschap van de werkgroep Herziening Lesstof Watermolenaar. En recentelijk heeft hij zijn onmisbare bijdrage geleverd aan het huidige handboek opleiding tot watermolenaar. Daarbij valt op zijn specifieke kennis over de verbeterde waterraderen en turbines.
Daarnaast was hij als bestuurder vrijwel vanaf het begin betrokken bij diverse functies binnen de afdeling van het Gilde in Limburg en de Molenstichting Limburg en de vereniging De Hollandsche Molen.
Met zijn vele activiteiten heeft hij veel voor de molenwereld in Nederland en in het bijzonder voor het Gilde van (Vrijwillige) Molenaars betekend. Als persoon weet hij altijd onvermoeibaar te zoeken naar oplossingen ook als de problemen of incidenten onoplosbaar lijken.